Spoločnosť MAPEJ s.r.o. cíti zodpovednosť za zdravý rozvoj spoločnosti, silnej rodiny a stabilnej spoločnosti. Pravidelne finančne podporujeme niekoľko organizácií, ktoré zabezpečujú práve tieto spoločenské ciele.

eRko

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré zabezpečuje v našom meste množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, rovnako sa stará o pravidelnú výchovu detí a mladých prostredníctvom táborov, podujatí, výletov a pravidelných krúžkov.

Rozprávkový les

Najväčšie detské a rodinné podujatie v Považskej Bystrici. Naša spoločnosť bola pri samotnom vzniku tohto podujatia a pravidelne organizačne a finančne zabezpečuje toto podujatie.

Detské karnevaly

Každoročne od samotného vzniku našej firmy finančne podporujeme a spoluorganizujeme toto podujatie, ktoré si každoročne nachádza množstvo priaznivcov.